KVALITET

”Att arbeta med kvalitet handlar om att förstå de behov och förväntningar som finns hos dig som kund”

KOMMUNIKATION

”Kommunicera är alltså att göra något gemensamt, och vare sig det är medvetet eller omedvetet så har varje person som deltar i kommunikationen sin speciella roll”

KOMPETENS

”Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation”